StichtingDorpsAcademie

Welkom op de website van Stichting Dorpsacademie

Stichting Dorpsacademie voor Creatieve Dagbesteding

Stichting Dorpsacademie Dagbesteding jongeren

Er is een verborgen probleem in Nederland wat wij graag onder uw aandacht willen brengen, en dat is het probleem van de thuiszittende scholieren. In 2016 waren er in Nederland naar schatting tussen de 10.000 en 15.000 kinderen in de leerplichtige leeftijd die drie maanden of langer thuis zaten. De oorzaken van dat thuiszitten zijn ongeveer even talrijk als dat er kinderen zijn, maar het gaat in het algemeen over het niet vinden van passend onderwijs. Denk daarbij aan kinderen en jongeren met psychische problemen als angststoornissen en depressie, maar ook kinderen met sociale problemen, denk daarbij bijvoorbeeld aan pesten. Een grote en vaak vergeten groep zijn de hoogbegaafde kinderen, met name die een diagnose hebben binnen het autistisch spectrum. Deze groep snakt naar onderwijs, maar een passende vorm is niet zo eenvoudig te vinden. Kinderen die thuis komen te zitten krijgen niet alleen een leerachterstand, maar komen vaak ook in een isolement terecht wat de problematiek alleen maar verergert, om maar te zwijgen van de problemen waarin werkende ouders terecht komen op het moment dat hun kind niet meer naar school gaat.

Stichting Dorpsacademie bestaat uit een team van docenten, waaronder een pedagogisch medewerker en een cultuureel medewerker, en staat onder leiding van beeldend kunstenaar Jenneke van Wijngaarden, die haar sporen verdiend heeft in onder andere het jongerenwerk en het verzorgen van grote educatieve kunstprojecten voor basis- en middelbaar onderwijs. De Dorpsacademie is tevens Calibris Erkend Leerbedrijf voor het MBO.

Stichting Dorpsacademie biedt een dagbesteding voor thuiszittende scholieren en biedt op kleinschalige wijze een zinvolle, creatieve en leerzame dagbesteding aan deze groep, waardoor er weer structuur komt in het leven van het kind, de druk op het gezin weg wordt genomen en kinderen de gelegenheid krijgen om zich op allerlei manieren te ontwikkelen, in creatieve, praktische, intellectuele en sociale zin. De klussen variëren van het gezamenlijk opknappen van (straat)meubilair, waarbij en passant gemeenschapszin bevorderd wordt, tot het volgen van een individueel leertraject voor het hoogbegaafde kind, daarbij bijvoorbeeld steunend op de eigen behoefte aan ontwikkeling en met behulp van wat, met trots, de best geoutilleerde kunstbibliotheek van de regio genoemd kan worden.

Dit verborgen probleem heeft zichtbare gevolgen voor het welzijn van het kind zelf, maar ook voor het hele gezin en de samenleving. Help Stichting Dorpsacademie  met het doen van haar werk, investeer in jonge mensen, onze samenleving kan zich niet meer uitvallers veroorloven

Meer weten?

Wil je meer informatie of een keer een kijkje komen nemen bij de Stichting Dorpsacademie? Dat kan natuurlijk altijd. Neem contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur een mail